Retourneren

RETOURRECHT

Voor online aankopen:

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de online Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Enkel voor producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan diverse design- en meubelartikelen, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde (design)artikelen, en gerelateerde welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukken) werden samengesteld. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Ook producten, die samengesteld moeten worden door de Koper, kunnen na samenstelling (opbouw) niet meer worden geretourneerd. De stukken kunnen afzonderlijk bezichtigd worden, maar wanneer zij gecombineerd tot een afgewerkt eindproduct kan dit product door onze diensten niet verder verkocht worden. Je aankoop is in dat geval definitief.

Ook producten van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (gedacht kan worden aan audiovisuele werken betrekking op interieurartikelen, decoratie en gerelateerde), en dagbladen, tijdschriften en magazines komen niet in aanmerking voor teruggave.

In het geval dat het herroepingsrecht kan worden ingeroepen (voor een product anders dan in bovenstaande alineas), dient het product retour gezonden te worden. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlening, moet de klant het product terugsturen naar Meubelen Belgica Antwerpen en een retour document aanvragen via info@belgica-antwerpen.be . Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Meubelen Belgica Antwerpen binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Meubelen Belgica Antwerpen betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.